Mayor Lani fetes two honest street sweepers who returned P95,000 in cash


Taguig City Mayor Lani Cayetano rewarded two street sweepers who exemplified extraordinary honesty by returning P95,000 in cash, which they accidentally discovered inside a garbage bin in PUP Compound, Lower Bicutan.

The two identified as Marilyn Campos and Analyn Aquino each received cash gifts worth P5,000 from Mayor Lani Cayetano, in addition to a promotion for better-paying jobs at the city government.

The honest street sweepers were feted in front of their fellow local government employees during the flag-raising ceremony Monday, July 18, at the Taguig City Hall quadrangle.

According to Mayor Cayetano, it is only fitting to reward Campos and Aquino who, despite poverty, set an example for other government employees to follow instead of being blinded by the glitter of money.

Mayor Cayetano called Campos and Aquino as the pride of Taguig, symbolizing the success of the Cayetano administration’s anti-corruption campaign and moral recovery program.

“We want all government workers to emulate the good example shown by Marilyn (Campos) and Analyn (Aquino), which is to exercise the will to do good in all instance, especially in a situation when no one is watching.”

Lawyer Darwin Icay, Mayor Cayetano’s spokesperson, expressed hope that the good deed committed by street sweepers Campos and Aquino would serve as an inspiration to others.

“Many tend to forget that working in the government is a public service. What these two street sweepers did was to remind us of the true meaning of public service,” Icay stressed.

FILIPINO VERSION:

Dalawang magwawalis o street sweeper ng Taguig ang tumanggap ng gantimpala kay Taguig City Mayor Lani Cayetano dahil sa pagpapakita ng katapatan sa pamamagitan nang pagsasauli ng halagang P95,000 na kanilang natagpuan sa basurahan sa PUP Compound, Lower Bicutan.

Kinilala ang dalawa na sina Marilyn Campos at Analyn Aquino na pinagkalooban ni Mayor Lani Cayetano ng cash gift na tig-P5,000 karagdagan sa mas magandang posisyon at suweldo mula sa pamahalaang lungsod.

Pinarangalan ang dalawang matatapat na street sweeper sa harap ng mga kapwa nitong empleyado ng gobyerno sa ginanap na flag-raising ceremony sa Taguig City Hall quadrangle noong Lunes, Hulyo 18.

Sinabi ni Mayor Cayetano na akma lamang na gantimpalaan sina Campos at Aquino dahil sa kabila ng kahirapan ay hindi  sila nagpasilaw sa salapi at ipinakita sa lahat ang ugaling dapat taglayin ng mga nagta-trabaho sa gobyerno.

Binigyang diin ni Mayor Cayetano na ikinararangal ng buong Taguig sina Campos at Aquino dahil kinakatawan ng mga ito  ang pagtatagumpay ng anti-corruption campaign at ng moral recovery program ng Cayetano Administration.

“Sina Marilyn (Campos) at Analyn (Aquino) ang ehemplo ng nais nating maging ugali at gawi ng lahat ng taong-gobyerno. Ito ay ang pagkakaroon ng matibay na paninindigan na gumawa ng tama sa lahat ng pagkakataon lalo na sa mga sitwasyong walang nagmamasid.”

Umaasa naman si Atty. Darwin Icay, tagapagsalita ni Mayor Cayetano na magsisilbing inspirasyon para sa lahat ang kabutihang asal na ipinakita ng mga street sweeper na sina Campos at Aquino

“Marami ang nakalilimot na ang pagtatrabaho sa gobyerno ay isang public service. Ang ipinakita nina Campos at Aquino ay isang paalala sa aming lahat na nagta-trabaho sa gobyerno tungkol sa tunay na kahulugan ng pagiging lingkod bayan,” giit ni Atty. Icay.


Taguig City Hotlines

Taguig City Hall 555- 7800 Police Taguig Mobile Patrol 0921-7221972
Fire Department at City Hall 642-9982 Public Order & Safety Office 642-1261
Fire Department Taguig Central 837-0740 / 837-4496 Taguig Environmental / Solid Waste 642-7557
Fire Department at FTI 837-4496 Traffic Management Office 640-7006
Lake & River Patrol 628-1377 Taguig-Pateros District Hospital 838-34-85
Office of Social Welfare & Development 555-7919 Taguig City Rescue 0919-0703112
PNP Taguig / COP 642-35-82 Taguig Emergency Hotline 165-7777
Tactical Operation Center Police 642-3582 Taguig Command Center 789- 3200
Police 117 / Emergency 1623 Doctors-On- Call 0917- 8210896
Trunkline 555-78-52/555-7854