Mayor Lani: Mobile science lab to help stimulate young minds


Taguig City public school students will finally be able to do hands-on science experiments with the new mobile science laboratory from the Department of Science and Technology (DOST) which arrived last September 1.

The science equipment housed in a mobile laboratory cart, received by the Department of Education Taguig-Pateros Division (DepEd-TaPat), aims to provide a platform for teachers and students to perform experiments which they could not otherwise do due to limited facilities.

“Not all public school students get to experience hands-on science experiments, and this is a challenge faced by our teachers everyday,” said Mayor Lani Cayetano, adding she hoped the mobile laboratory cart “will help teachers make classroom discussions more fun and interactive.”

“Our students possess so much potential in achieving greater things, and this laboratory cart will assist them in understanding and discovering the wonderful world of science.”

The mobile laboratory cart that comes with the basic science equipment that includes a microscope, test tubes, flasks, beakers and scale, among others, is available for use by all public schools upon request to DepEd-TaPat.

“Sharing the same hope with DOST to improve the science learning of the students, we are grateful for this project. In turn, we must ensure that the equipment is always in good condition,” the local chief executive said.

She added the mobile science laboratory will complement other programs in Taguig such as the Computer-Assisted Learning System (CALS) in public schools under the Taguig Cyber Education Program – which incorporated the use of information and communication technology within the curriculum – in maintaining the city’s No. 1 ranking in the National Achievement Test (NAT) among Metro Manila cities this year. ###

FILIPINO VERSION:

Mobile laboratory cart, laking tulong sa mga mag-aaral—Mayor Lani

Makapagsasagawa na ng hands-on science experiments ang mga estudyante ng pampubkikong paaralan ng Taguig sa tulong ng bagong mobile science laboratory na ibinigay ng Department of Science and Technology (DOST) noong ika-1 ng Setyembre.

Ang mga kagamitan na tinanggap ng Department of Education Taguig-Pateros Division (DepEd-TaPat),  na nakalagay sa mobile laboratory cart ay magbibigay ng pagkakataon sa mga guro at mag-aaral na gumawa ng mga eksperimentong hindi nila nagagawa dati dahil sa limitadong pasilidad.

“Hindi lahat ng pampublikong paaralan ay nakapagsasagawa ng mga hands-on science experiment na  siyang hamong kinakaharap ng ating mga guro araw-araw,” ani Mayor Lani Cayetano na umaasang ang mobile laboratory cart ay “makatutulong sa mga guro para gawing mas masaya at ‘interactive’ ang mga talakayan sa loob ng silid-aralan.”

“Malaki ang potensyal ng ating mga estudyante na maabot ang mas magagandang bagay, at ang laboratory cart na ito ay makakatulong sa kanilang pagunawa at pagtuklas sa mundo ng agham.”

Ang mobile laboratory cart, na nasa pangangalaga ng DepEd-TaPat,  ay naglalaman ng mahahalagang kagamitan  tulad ng microscope, test tubes, flasks, beakers, at timbangan, na maaaring gamitin ng mga pampublikong paaralan.

“Sapagkat ang layunin namin at ng DOST ay iisa– mapagbuti ang pag-aaral ng agham ng mga estudyante– kami ay lubos na nagpapasalamat sa proyektong ito. At upang tumbasan ang kanilang naibahagi, kinakailangan amin itong pangalagaan upang mapanatili ang maayos nitong kondisyon,” sabi ng punong lungsod.

Ayon pa kay Mayor Lani, ang mobile science laboratory ay magiging kabalikat ng iba pang programa ng Taguig sa mga pampublikong paaralan tulad ng Computer-Assisted Learning System (CAL) sa ilalim ng Taguig Cyber Education Pogram – kung saan isinama sa curriculum ang paggamit ng information and communication technology – sa layuning mapanatili ang pangunguna nito sa National Achievement Test (NAT) sa buong Metro Manila ngayong taon. ###


Taguig City Hotlines

Taguig City Hall 555- 7800 Police Taguig Mobile Patrol 0921-7221972
Fire Department at City Hall 642-9982 Public Order & Safety Office 642-1261
Fire Department Taguig Central 837-0740 / 837-4496 Taguig Environmental / Solid Waste 642-7557
Fire Department at FTI 837-4496 Traffic Management Office 640-7006
Lake & River Patrol 628-1377 Taguig-Pateros District Hospital 838-34-85
Office of Social Welfare & Development 555-7919 Taguig City Rescue 0919-0703112
PNP Taguig / COP 642-35-82 Taguig Emergency Hotline 165-7777
Tactical Operation Center Police 642-3582 Taguig Command Center 789- 3200
Police 117 / Emergency 1623 Doctors-On- Call 0917- 8210896
Trunkline 555-78-52/555-7854