Mayor Lani : Taguigenos Stand To Benefit from New Survey System


 In her effort to demonstrate the city government’s desire to institutionalize relevant and responsive projects addressing the needs of its residents, Mayor Lani Cayetano has directed the full implementation of a new survey system that would facilitate fast and direct delivery of social services to Taguigenos.
Mayor Lani was referring to her pet project which she called the Taguig City Integrated Survey System (TCISS). This will use a house-to-house method in determining the basic needs of each family living in Taguig.
 “With this new survey system, I am hopeful that our deliver of basic services to Taguig residents will greatly improve. Through this system, we can easily identify the health, medical and other needs of Taguigenos as part of my social contract with the people to promote their welfare and improve their lives,” she explained.
Under the TCISS program, residents of Taguig will be provided with necessary assistance in the form of medicines for different types of illness, wheelchairs for the physically-challenged, among others. Even basic data on blood types and birth certificates can now be supplied to Taguig residents as a result of the implementation of this system.
The citywide survey was launched in November 2010 to find the real condition and needs of every resident of the city. And with the rollout of the program, the city government was able to distribute two weeks’ worth of medicines to residents with illnesses but do not have the means to buy medicines.
“During the initial stage of implementation, we were able to obtain accurate information relevant in delivering services to Taguigenos. The program also served as a guide toward the efficient and effective management of the city’s resources,” Mayor Lani said.
For his part, Atty. Darwin Icay, Mayor Lani’s spokesperson, said the initial implantation of the TCISS showed that it was an effective way of ensuring a more responsive delivery of services to Taguigenos.
“Mayor Lani’s main thrust is pro-people governance and we promise to continue with the implementation of various programs and projects aimed at uplifting the lives of Taguig residents,” Icay, who is also the Public Information Office Chief, added.
Through the TCISS, the Cayetano’s administration deals with inaccuracies in data gathering and surveys. The enumerators conduct a house-to-house census with some 300 questions divided into three tranches of 100 questions each. Surveys will be conducted on all households in Taguig City, providing basic demographics and profiles of households.
More importantly, the City government was able to identify the actual number and names of senior citizens, a very important sector with a soft spot in Mayor Lani’s heart.
“The TCISS was instrumental in providing the necessary assistance to Taguig residents, most of which have been neglected by the past administration,” Icay noted.
The data gathered by the enumerators include basic demographic information as well as the status and profile of the households. Since the survey covers all the households in the city, the information gives a true graphical picture of the status of the constituents. With the data, the city government would have a very good basis for development and action planning.
According to Mayor Lani, the city’s ongoing programs based on the results of the initial phase of TCISS implementation are the following: Scholarships – Molding Future Innovators (MFI) Technological Institute and Informatics included; Medicine Distribution (Maintenance Drugs for Asthma, Hypertension, and Diabetes); Distribution of Wheelchairs, Crutches, Walking Cane for residents with limb-related disabilities; 100% Birth Registration (in cooperation with the Civil Registry); and Blood Typing Program (in cooperation with the City Health Office), among many others.
Social services have become a signature of Mayor Lani ever since she assumed office. And with her reforms in the education sector, Taguigeños saw a “Champion of Education” in Mayor Lani for the local government’s expanded scholarship program.
FILIPINO VERSION:                              
 Sa layuning ipakita ang hangarin ng pamahalaang lungsod na magpatupad ng angkop at mga proyektong tumutugon sa pangangailangan ng mga residente, ipinag-utos ni Mayor Lani Cayetano ang todong implementasyon ng bagong survey system na magpapabilis sa pagpapaabot ng mga social service sa mga Taguigueno.
Ang tinutukoy ni Mayor Lani ay ang proyektong malapit sa kanyang puso, ang Taguig City Integrated Survey System (TCISS). Ito ay ang bahay-bahay na pagtatanong tungkol sa mga pangunahing pangangailangan ng bawat pamilyang residente ng Taguig.
“Sa pamamagitan ng bagong survey system, umaasa akong mas bubuti ang paghahatid ng basic services sa mga residente ng Taguig. Sa pamamagitan nito, magiging madali para sa amin na malaman ang pangangailangang pangkalusugan, medikal at iba pa, na bahagi ng aking tungkuling pangalagaan ang kanilang kapakanan at mapabuti ang kanilang kalagayan sa buhay,” paliwanag ni Mayor Lani.
Sa ilalim ng TCISS, ang bawat residente ng Taguig ay pagkakalooban ng karampatang tulong tulad ng gamot sa iba’t ibang karamdaman, wheelchair para sa mga may kapansanan at marami pang iba. Maging ang mahahalagang impormasyon ng isang indibidwal gaya ng blood type at maging birth certificate ay naibibigay na dahil sa survey system.
Ipinag-utos ni Mayor Lani ang inisyal na implementasyon ng TCISS noong Nobyembre taong 2010 sa lungsod upang makita ang tunay na kalagayan at malaman ang pangangailangan ng bawat residente. Dahil dito, agad na nakapagpalabas ng mga gamot para sa kumpletong gamutan ang pamahalaang lungsod na naipamigay sa mga residenteng walang kakayahang bumili.
“Sa simula nang pagpapatupad nito ay nakuha na ang mahahalaga at tamang impormasyon na aming nagamit sa paghahatid ng tulong,” ayon kay Mayor Lani na nagsabing “ang programa ay nagsisilbing gabay para sa episyente at epektibong pamamahala.”
Para naman kay Atty. Darwin Icay, tagapagsalita ni Mayor Lani, ang pang-unang resulta ng TCISS ay nagpapakita kung gaano ito ka-epektibo sa paghahatid ng karampatang serbisyo sa mga Taguigueno.
“Naka-sentro sa pagsisilbi sa tao ang aming pamamahala kaya’t kami ay nangangako na magpapatupad ng iba’t ibang programa at proyekto na mag-aangat sa buhay ng mga Taguigueno,” dagdag pa ni Icay na umaakto rin bilang hepe ng Public Information Office.
Dahil sa TCISS, ay naitama ng administrascong Cayetano ang mga pagkakamali sa pangangalap ng impormasyon. Ang mga enumerator ang siyang nagbahay-bahay at nagbato ng 300 katangungan na hinati sa tatlo. Ang survey ang nagbigay sa pamahalaang lungsod ng tunay na kalagayan sa buhay ng bawat pamilyang Taguigueno.
Mas mahalaga rito, ang pagkakatukoy ng city government sa tunay na bilang, gayundin ang mga pangalan ng mga senior citizen, na napaka-importanteng sektor at malapit sa puso ni Mayor Lani.
Ang TCISS ang naging kasangkapan para maibigay ang mga kinakailangang ayuda sa mga residente ng Taguig na ang karamihan ay napabayaan ng dating administrasyon,” giit ni Icay.
Dahil nakuha ng mga enumerator ang mahahalagang impormasyon sa lahat ng pamilyang Taguigueno ay taglay ngayon ng pamahalaang lungsod ang datos na gagamiting batayan sa pagpa-plano at pagpapa-unlad.
Ayon kay Mayor Lani, kabilang sa mga programang nalikha dahil sa TCISS ay ang pinalawak na scholarship program; ang pamamahagi ng mga gamot partikular ang maintenance drug para sa hika, alta presyon at diabetes. Ang pamamahagi ng mga wheelchair, saklay at baston na pang-alalay sa paglalakad; ang libreng pagpapatala ng kapanganakan (sa tulong ng civil Registry); blood typing at marami pang iba.
Sapul nakuha ang poder ng kapangyarihan ay naging tatak na ni Mayor Lani ang pagkakaloob ng social services. Binansagan din siya bilang “Champion of Education” dahil sa mga repormang ipinatupad sa sektor ng edukasyon sa Taguig tulad ng mas malawak na scholarship program.

Taguig City Hotlines

Taguig City Hall 555- 7800 Police Taguig Mobile Patrol 0921-7221972
Fire Department at City Hall 642-9982 Public Order & Safety Office 642-1261
Fire Department Taguig Central 837-0740 / 837-4496 Taguig Environmental / Solid Waste 642-7557
Fire Department at FTI 837-4496 Traffic Management Office 640-7006
Lake & River Patrol 628-1377 Taguig-Pateros District Hospital 838-34-85
Office of Social Welfare & Development 555-7919 Taguig City Rescue 0919-0703112
PNP Taguig / COP 642-35-82 Taguig Emergency Hotline 165-7777
Tactical Operation Center Police 642-3582 Taguig Command Center 789- 3200
Police 117 / Emergency 1623 Doctors-On- Call 0917- 8210896
Trunkline 555-78-52/555-7854