Mission and Vision


Isang mapagmahal, mapag-aruga, matiwasay, at maunlad na Lungsod na naglilingkod sa Diyos at lahat ng Taguigeños sa pamamagitan ng pagbibigay inspirasyon at kapangyarihan sa kanila upang mangarap, paunlarin ang kanilang kakayanan, at mamuhay ng may kabuluhan.

 

Ang layunin ng isang lungsod ay hindi naisasakatuparan sa pamamagitan lamang ng pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, paglikha ng yaman at pagbibigay ng mga serbisyong panlipunan; ito ay ganap na naisasakatuparan kung ang lungsod ay nagbibigay inspirasyon at kapangyarihan sa mga mamamayan na mangarap, paunlarin ang kanilang kakayanan, at mamuhay nang may kabuluhan, bilang nilikhang kawangis ng Diyos.

 

A loving, caring, peaceful and progressive city serving God and all Taguigeños by inspiring and empowering them to dream, develop their potentials and lead meaningful lives.

 

The mission of a city is not accomplished by simply maintaining peace and order, creating wealth and providing social services. It is truly accomplished when the city inspires and empower its citizens to dream, develop their potentials and lead meaningful lives, as one created in God’s image.

 

 


Taguig City Hotlines

Taguig City Hall 555- 7800 Police Taguig Mobile Patrol 0921-7221972
Fire Department at City Hall 642-9982 Public Order & Safety Office 642-1261
Fire Department Taguig Central 837-0740 / 837-4496 Taguig Environmental / Solid Waste 642-7557
Fire Department at FTI 837-4496 Traffic Management Office 640-7006
Lake & River Patrol 628-1377 Taguig-Pateros District Hospital 838-34-85
Office of Social Welfare & Development 555-7919 Taguig City Rescue 0919-0703112
PNP Taguig / COP 642-35-82 Taguig Emergency Hotline 165-7777
Tactical Operation Center Police 642-3582 Taguig Command Center 789- 3200
Police 117 / Emergency 1623 Doctors-On- Call 0917- 8210896
Trunkline 555-78-52/555-7854