Taguig all-set for June 2 school opening


The local government of Taguig assures that the city’s public schools are ready and equipped to accommodate its more than 140,000 students for this year’s opening of classes.

In fact, to address the problem of overpopulation in schools, the city government undertook the construction of new school buildings that will be made available for students’ use.

According to Mayor Lani Cayetano, the construction of school buildings that will soon house new classrooms will greatly help in the city’s promotion of a good learning environment, by decreasing class size, for the benefit of students.

“Our efforts to build new school buildings and classrooms will help in reducing the class size in our schools,” Mayor Lani said, adding that the city government is “working hard to provide public schools with facilities that will enhance learning.”

~New school buildings

In line with this, a new four-storey building which will have 32 classrooms is on its way to completion at Taguig Elementary School in Barangay Sta. Ana, while a four-storey building with 20 classrooms is under construction at Eusebio Santos Elementary School, Barangay San Miguel.

A four-storey building with 12 classrooms is currently being constructed at Silangan Elementary School while improvements for the four-storey school building that will soon house 36 classrooms for students of Senator Renato Compañero Cayetano Memorial Science High School (SRCC) is ongoing.

The city has also been in constant coordination with the Department of Education Taguig-Pateros (DepEd-TaPat) Division to continuously support its project infrastructures for the improvement of the city’s public schools.

The DepEd TaPat spearheaded the construction of school buildings in Signal Village Elementary School, Signal Village National High School, Upper Bicutan Elementary School, Upper Bicutan National High School, Western Bicutan National High School, and Bagumbayan National High School.

~From public to private

Moreover, to further decongest the city’s public high schools, the local government has been implementing its Taguig Learners Certificate (TLC), a project that helps public school students transfer to a private school of their choice.

It also helps the partner private schools by providing students to fill the excess capacity.

It is considered an enhanced version of the DepEd’s Government Assistance to Students and Teachers in Private Education (GASPE), a national government program with the same objectives.

With TLC, aside from the P10,000 for the student’s tuition, scholars also receive a P5,000 cash incentive per school year.

As of date, a total of 2,474 students were transferred to the city’s 32 TLC partner high schools.

“We acknowledge the problem of overpopulation in schools, especially in Bagong Tanyag Elementary School Annex A and B, so there are also make-shift classrooms created to temporarily accommodate students while constructions for more school buildings are on-going,” the local executive said.

~New teachers, new equipment

Furthermore, the local government hired 350 new teachers, in addition to the 238 hired by DepEd, to create a focus-based approach on educating students.

Also, the local government earlier procured a total of 320 new air conditioning units to be installed in the city’s 34 public schools “to create a condition in which the children could concentrate effectively” along with the provision of new high-powered generators to avoid possible power interruptions come rainy season.

“We will continue to find ways to create an ideal learning environment for our students,” the local chief executive said.“These ongoing projects for our school buildings are for the benefit of our constituents.

It is a testament that when we make good use of our public funds, we can give to our people what is right and duly for them,”

~Safe class opening

Aside from these preparations, security personnel from the Philippine National Police-Taguig, Public Order and Safety Office, and Barangay Security Force will be on stand-by to regulate the expected influx of students come June 2.

Taguig Traffic Management Office personnel will be deployed to manage the traffic, whereas the Taguig Rescue will position ambulances in strategic areas for any untoward incident that may happen.

In line with this, late enrollees are advised to come on the second day of classes to not contribute to the number of people on class opening day.The city will also place help desks in all public schools to avoid confusion and to address concerns and questions of students and parents.

“We want to make sure that everything is ready before this year’s class opening. It is always our objective to provide a safe and conducive environment for learning in our schools thus we believe that there is always room for improvement,” the local executive said. ###

FILPINO VERSION:

Taguig handang-handa na para sa pasukan sa Lunes

Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Taguig na ang lahat ng pampublikong paaralan ng lungsod ay nakahanda na upang tanggapin ang mahigit 140,000 nitong estudyante sa darating na pasukan.

Sa katunayan, upang matugunan ang problema ng overpopulation sa mga paaralan ay nagpatayo ng mga bagong school building ang lokal na pamahalaan para magamit ng mga mag-aaral.

Ayon kay Mayor Lani Cayetano, malaki ang maitutulong ng pagpapatayo ng mga school building para sa mga karagdagang classroom nang sa gayon ay mabawasan ang bilang ng estudyante sa isang silid-aralan at maging maayos ang pag-aaral ng mga bata.

“Ang ating pagsisikap upang makapagpatayo ng mga bagong school building at classroom ay makakatulong upang lumiit ang bilang ng estudyante sa loob ng isang classroom,” ani ni Mayor Lani.

Ang lokal na pamahalaan, dagdag pa ni Mayor Lani, “ay ginagawa ang lahat para mas mapabuti pa kalagayan ng mga pampublikong paaralan sa lungsod para sa ika-aayos ng pagaaral ng mga estudyante.”

[ Mga bagong school building ]

Kaugnay nito, patapos na ang isang four-storey building na may 32 na classrooms sa Taguig Elementary School sa Barangay Sta. Ana. Samantalang, isang four-storey building na may 20 classrooms naman ang kasalukuyang ginagawa sa Eusebio Santos Elementary School sa Barangay San Miguel.

Kasalukuyan ding itinitayo ang isang four-storey building na may 12 classrooms sa Silangan Elementary School, at isinasaayos ang isang four-storey school building na magkakaroon ng 36 classrooms sa Senator Renato Compañero Cayetano Memorial Science High School (SRCC).

Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng lungsod sa Department of Education Taguig-Pateros (DepEd-TaPat) Division bilang pagsuporta sa mga proyektong imprastraktura para sa ika-uunlad ng mga pampublikong paaralan ng lungsod.

Pinangunahan ng DepEd-TaPat ang pagpapatayo ng school buildings sa Signal Village Elementary School, Signal Village National High School, Upper Bicutan Elementary School, Upper Bicutan National High School, Western Bicutan National High School, at Bagumbayan National High School.

[ Mula public hanggang private ]

Higit pa rito, upang lalong tugunan ang mga problema sa bilang ng mga estudyante sa mga pampublikong paaralan, ipinatutupad ng lokal na pamahalaan ang Taguig Learners Certificate (TLC), isang proyekto na tumutulong sa mga estudyente ng public school na lumipat sa mga napili nilang pribadong paaralan.

Tumutulong din ito sa mga partner na pribadong paaralan na punan ang mga kakulangan nito sa mga estudyante.

Ito ay itinuturing na mas pinagandang bersyon ng Government Assistance to Students and Teachers in Private Education (GASTPE) ng DepEd, na mayroong parehong layunin.

Sa TLC, bukod pa sa P10,000 na pang-tuition, nakatatanggap pa ng P5,000 cash incentive kada taon ang mga iskolar.

Mayroon ng 2,474 na estudyante ang natulungan na makalipat sa 32 TLC partner na mga high school.

“Batid namin ang problema ng overpopulation sa mga paaralan, lalung-lalo na sa Bagong Tanyag Elementary School Annex A at B, kaya’t gumawa rin ng mga pansamantalang silid-aralan habang patuloy ang paggawa ng mas marami pang school buildings,” ani Mayor Lani.

[Mga bagong guro, bagong kagamitan]

Kumuha rin ang lokal na pamhahalaan ng 350 bagong guro, dagdag sa 238 mula sa DepEd, upang maging “focus-based” ang pagtuturo sa mga estudyante.

Kamakailan din ay bumili ang pamahalaang lungsod ng 320 bagong air conditioning units na siyang ilalagay sa 34 na pampublikong paaralan “para makapag-concentrate ang mga estudyante sa kanilang pag-aaral” kasabay ng pagbibigay ng mga bagong high-powered generator bilang pag-iwas sa mga posibleng pagkawala ng kuryente sa pagdating ng tag-ulan.

“Patuloy tayong maghahanap ng mga paraan upang magkaroon ng ‘ideal learning environment’ ang ating mga mag-aaral,” ayon sa lokal na pinuno.

“Ang mga proyektong pang-edukasyon katulad ng mga school building ay para sa pakinabang nating mga Taguigeno. Isa itong patunay na kung maayos ang ating paghawak ng kaban ng bayan, maibibigay natin ang nararapat para sa ating mga nasasakupan,” ani pa ni Mayor Lani.

[ Ligtas na pagbubukas ng klase ]

Bukod sa mga ito, nakaantabay din ang mga tauhan ng Philippine National Police-Taguig, Public Order and Safety Office, at Barangay Security Force upang siguraduhin ang kaayusan at kaligtasan sa pagdagsa ng mga estudyante sa June 2.

Magtatalaga rin ang Taguig Traffic Management Office ng mga tauhan upang maayos ang daloy ng trapiko, samantalang ang Taguig Rescue naman ay may mga nakaabang na ambulansya sa ilang lugar para sa mabilis na responde sa anumang aksidente.

Kaugnay nito, pinapayuhan ang lahat ng late enrollees na  sa ikalawang araw na lang ng pasukan pumasok upang hindi makadagdag sa bilang ng dami ng tao sa mismong araw ng pasukan.

Magkakaroon din ng help desks sa lahat ng pampublikong paaralan para tumugon sa anumang katanungan ng mga estudyante at mga magulang.

“Nais namin na lahat ng bagay ay nakahanda na bago ang pagbubukas ng klase, at sapagkat hangarin namin na maging ligtas, maayos at maganda ang pag-aaral ang mga bata naniniwala kami na ‘there is always room for improvement,” sabi ni Mayor Lani. ###


Taguig City Hotlines

Taguig City Hall 555- 7800 Police Taguig Mobile Patrol 0921-7221972
Fire Department at City Hall 642-9982 Public Order & Safety Office 642-1261
Fire Department Taguig Central 837-0740 / 837-4496 Taguig Environmental / Solid Waste 642-7557
Fire Department at FTI 837-4496 Traffic Management Office 640-7006
Lake & River Patrol 628-1377 Taguig-Pateros District Hospital 838-34-85
Office of Social Welfare & Development 555-7919 Taguig City Rescue 0919-0703112
PNP Taguig / COP 642-35-82 Taguig Emergency Hotline 165-7777
Tactical Operation Center Police 642-3582 Taguig Command Center 789- 3200
Police 117 / Emergency 1623 Doctors-On- Call 0917- 8210896
Trunkline 555-78-52/555-7854