Taguig City helps in bringing free quality education to other provinces


Taguig City helps in bringing free quality education to other provinces

From local to regional

PENS sure made hundreds of students happy.

 

More than 600 underprivileged but deserving students in Olongapo, Zambales received free school supplies on September 15, through the initiative of the Taguig City Chapter of the Department of Education – Partnership of Employees and Non-teaching Staff (DepEd-PENS).

 

Students from Iram Elementary School were the first recipients of DepEd-PENS’ Opensa Kontra Kakulangan sa Edukasyon (OKKE) project, which was launched during its first national convention held in Baguio City from August 25 to 27.

 

OKKE aims to provide free school supplies to public schools in remote areas throughout the country.

 

A total of 627 students from Iram Elementary School received three notebooks, one pair of shoes, two pencils, two ballpens, pad papers and reading materials.

 

The supplies were put together in donation boxes situated in different public and private schools in Taguig City.

 

DepEd Office of the School Governance and Operations’ Chief Education Supervisor and DepEd-PENS National President Dr. George P. Tizon said the project came about after his group’s tour in several parts of the country months back.

 

He said they were inspired when they saw one Aeta student enthusiastically attending classes even if he was barefoot in Zambales.

 

In the other provinces, he said they also saw several students wearing mismatched pairs of slippers and carrying knapsacks with almost nothing inside.

 

“We’ve seen that despite their unfortunate situation, they are still eager to learn and that’s why we wanted to help them,” Dr. Tizon added.

 

He said OKKE was also in line with the Taguig City government’s priorities, one of which is education.

 

Apart from school supplies, public school students in Taguig are given health kits and sets of ready-to-wear uniforms.

 

“(The project) has given us the opportunity to pay it forward to other Filipino students who aren’t fortunate enough to have access to free quality education like what we have here in Taguig City,” Tizon said.

 

Aside from Iram Elementary School in Olongapo, Zambales, public schools in Romblon, Cagayan de Oro City, Tanauan, Leyte, Samar and Cebu City have been selected as beneficiaries of OKKE.

 

The distribution of school supplies for these provinces will be held from September to December 2017. ###

 

 

FILIPINO VERSION

 

Mula lokal hanggang rehiyonal

Taguig City tumutulong sa pagbibigay ng libre at kalidad na edukasyon sa ibang lalawigan

 

Daan-daang mag-aaral ang tunay na napasaya ng PENS.

 

Mahigit 600 na pursigidong mga mag-aaral sa Olongapo, Zambales ang nakatanggap ng libreng school supplies noong ika-15 ng Setyembre, sa pangunguna ng Taguig City Chapter ng Department of Education – Partnership of Employees and Non-teaching Staff (DepEd-PENS).

 

Ang mga estudyante mula sa Iram Elementary School ang unang nakatanggap ng tulong mula sa DepEd-PENS’ Opensa Kontra Kakulangan sa Edukasyon (OKKE) project, na inilunsad sa kanilang kauna-unahang national convention sa lungsod ng Baguio mula ika-25 hanggang ika-27 ng Agosto.

 

Layunin ng OKKE na makapagbigay ng libreng school supplies sa mga pampublikong paaralan sa mga liblib na lugar sa buong bansa.

 

Anim na raan at dalampu’t-pitong (627) estudyante mula sa Iram Elementary School ang nakatanggap ng tatlong notebooks, isang pares ng sapatos, dalawang lapis, dalawang bolpen, mga pad paper, at reading materials.

 

Ang mga suplay ay nanggaling sa mga donation box na inilagay sa iba’t-ibang pampubliko at pribadong paaralan na matatagpuan sa lungsod ng Taguig.

 

Sinabi ni DepEd Office of the School Governance and Operations’ Chief Education Supervisor at DepEd-PENS National President Dr. George P. Tizon na ang proyektong ito ay nabuo matapos ang kanilang tour sa ilang bahagi ng bansa noong mga nakaraang buwan.

 

Sinabi rin niya na nagsilbing inspirasyon ang isang mag-aaral na Aeta sa Zambales nang makita nila itong masayang pumapasok sa klase kahit sila ay nakayapak lamang.

 

Dagdag pa niya, mayroon din silang mga nakitang mga mag-aaral na nakasuot ng magkaibang pares ng tsinelas at may mga dalang knapsack na halos walang laman.

 

“Nakita kasi namin na sa kabila ng kanilang kalagayan ay pursigido pa rin silang matuto at ito yung dahilan kung bakit nais natin silang matulungan,” dagdag pa ni Dr. Tizon.

 

Sinabi rin niya na ang OKKE ay alinsunod sa isa sa mga prayoridad ng lungsod ng Taguig, ang edukasyon.

 

Maliban sa school supplies, ang mga estudyante ng pampublikong paaralan sa Taguig ay nakatatanggap din ng health kits at mga ready-to-wear na uniporme.

 

“Ang proyektong ito ay nakapagbigay sa amin ng oportunidad para matulungan rin ang iba pang mga Pilipinong mag-aaral na hindi ganoon kapalad na magkaroon ng libre at dekalidad na edukasyon kagaya ng mayroon tayo dito sa lungsod ng Taguig,” wika ni Tizon.

Maliban sa Iram Elementary School sa Olongapo, Zambales, ang mga pampublikong paaralan sa Romblon, Cagayan de Oro City, Tanauan, Leyte, Samar at Cebu City ay napili rin bilang benepisaryo ng OKKE.

 

Ang distribusyon ng school supplies sa mga lalawigang ito ay gaganapin mula Setyembre hanggang Disyembre 2017. ###


Taguig City Hotlines

Taguig City Hall 555- 7800 Police Taguig Mobile Patrol 0921-7221972
Fire Department at City Hall 642-9982 Public Order & Safety Office 642-1261
Fire Department Taguig Central 837-0740 / 837-4496 Taguig Environmental / Solid Waste 642-7557
Fire Department at FTI 837-4496 Traffic Management Office 640-7006
Lake & River Patrol 628-1377 Taguig-Pateros District Hospital 838-34-85
Office of Social Welfare & Development 555-7919 Taguig City Rescue 0919-0703112
PNP Taguig / COP 642-35-82 Taguig Emergency Hotline 165-7777
Tactical Operation Center Police 642-3582 Taguig Command Center 789- 3200
Police 117 / Emergency 1623 Doctors-On- Call 0917- 8210896
Trunkline 555-78-52/555-7854