Taguig enrolls over 1000 new families to Philhealth


Bringing to 6,000 total of family beneficiaries

A total of 1,250 families have just been added to the list of Philhealth beneficiaries under Taguig City’s sponsorship. This brings to over 6,500 the  number of families that the city enrolled in Philhealth since 2012 to avail of the full health insurance coverage.

This development is part of the local government’s efforts to expand the range of health benefits received by its constituents.

“This program will give our constituents access to quality health services. We believe that a healthy Taguigeño can contribute to a better workforce in Taguig,” Mayor Lani Cayetano said.

She added that the local government will subsidize the Philhealth premium amounting to P2,400 per family.

The beneficiaries, totaling to more than 6,000 families, were chosen through the Taguig City Integrated Survey System (TCISS) and the City Social Welfare and Development Office (CSWDO).

“In Taguig, every Taguigeño experience quality health care. This is one of the many benefits that our constituents enjoy, a testament that their hard-earned taxes are put to good use,” the local chief executive said.

Earlier, the city acquired a new Computed Tomography (CT) scan for its primary medical facility, the Taguig-Pateros District Hospital. A newly renovated Tuberculosis Directly-Observed Treatment Shortcourse (TB-DOTS) clinic was also opened recently. ####

FILIPINO VERSION:

Taguig  nag-enrol ng higit 1,000 pamilya sa Philhealth

Beneficiaries, umabot na ng higit 6,000 pamilya

May kabuuang 1,250 pamilya ang idinagdag ng Pamahalaang Lungsod ng Taguig sa talaan ng PhilHealth beneficiaries na kanilang itinataguyod.

Sa kabuuan, mayroon nang 6,500 na pamilyang in-enroll ng lokal na pamahalaan sa PhilHealth simula pa noong 2012 para makatanggap ng full health insurance coverage.

Ito ay bahagi ng pagnanais ng pamahalaang lungsod na mapalawak ang benepisyong pangkalusugan na natatangggap ng mga residente.

“Ang programang ito ay maghahatid ng mas magandang serbisyong pangkalusugan. Naniniwala kami na ang isang malusog na Taguigeño ay makatutulong sa mas progresibong Taguig,” sabi ni Mayor Lani Cayetano.

Dagdag pa ni Mayor Lani, sagot ng lokal na pamahalaan ang PhilHealth premium na nagkakahalaga ng P2,400 bawat pamilya.

Ang mga pamilyang makikinabang ay napili sa pamamagitan ng Taguig City Integrated Survey System (TCISS) at ng City Social Welfare and Development Office (CSWDO).

“Dito sa Taguig, ang bawat Taguigueno ay ramdam ang quality health care. Isa lamang ito sa maraming benepisyo na naibibigay sa aming nasasakupan, na patunay na ang ibinabayad na mga buwis ay nagagamit nang tama,” sabi pa ni Mayor Lani.

Kamakailan lamang, nagkaroon na ng bagong Computed Tomography (CT) scan ang Taguig-Pateros District Hospital. Binuksan din ang bagong Tuberculosis Directly-Observed Treatment Shortcourse (TB-DOTS) clinic. ####


Taguig City Hotlines

Taguig City Hall 555- 7800 Police Taguig Mobile Patrol 0921-7221972
Fire Department at City Hall 642-9982 Public Order & Safety Office 642-1261
Fire Department Taguig Central 837-0740 / 837-4496 Taguig Environmental / Solid Waste 642-7557
Fire Department at FTI 837-4496 Traffic Management Office 640-7006
Lake & River Patrol 628-1377 Taguig-Pateros District Hospital 838-34-85
Office of Social Welfare & Development 555-7919 Taguig City Rescue 0919-0703112
PNP Taguig / COP 642-35-82 Taguig Emergency Hotline 165-7777
Tactical Operation Center Police 642-3582 Taguig Command Center 789- 3200
Police 117 / Emergency 1623 Doctors-On- Call 0917- 8210896
Trunkline 555-78-52/555-7854