Taguig hurdles K-12 challenges


Ready for Senior High School implementation

 

The city of Taguig is expected to have a smooth implementation of the K – 12 Program starting June 13.

 

Taguig Mayor Lani Cayetano has found a solution to the challenges posed by the implementation of the Senior High School Program as she convinced private schools belonging to the Association of Private School Administrators (APSA) to waive additional fees for students covered by the Voucher Program of the Department of Education (DepEd).

 

The city government of Taguig ; the APSA members; and The Department of Education Taguig and Pateros (DepEd TAPAT) have entered into a Memorandum of Agreement (MOA) making sure that no additional fees will be collected from those  covered by the Voucher Program.

 

“We are very grateful for the gesture of the association of private schools. This sacrifice shows their firm commitment to have an improved education system. I hope that our solution to the problems related to the K- 12 implementations could be duplicated in other parts of the country,” Mayor Lani said.

 

Dr. George Tizon, administrator of DepEd TAPAT explains that public schools can absorb all the city’s 12,167 grade 10 completers. But, doing so, the incoming grade 11 students will be forced to attend classes even on weekends.

 

“Nobody would want to attend classes during weekends. The intervention made by Mayor Lani; APSA ; and DepEd Tapat  save the day for the Senior High School Program implementation in Taguig,” Tizon said.

 

The APSA has been supportive of Mayor Lani’s programs on education. They have partnered with the city government in the implementation of the Taguig Learners Certificate (TLC) Scholarship Program which aims to decongest public schools.   Under the program, the local government shoulders the tuition and other fees of students in public schools who transferred to private schools.

 

The public school system of Taguig has shown vast improvement since Mayor Lani assumed office in 2010. From number  13 in the NCR prior to Mayor Lani’s  administration, Taguig  is now number 1 in the National Achievement  Test (NAT) among LGU’s in the National Capital Region (NCR).

 

Taguig also prides itself in coming up with a comprehensive scholarship program. The Php 600 million Lifeline Assistance for Neighbors In-Need (LANI) Scholarship Program continues to provide an opportunity to Taguig residents who want to go to college or to those who want to take post graduate courses. ###

 

FILIPINO VERSION:

 

Handa na sa Senior High School Program

Taguig may solusyon sa K-12 problems 

 

Inaasahan na magiging maayos ang pagpapatupad ng K-12 Program sa lungsod ng Taguig.

 

Nasolusyunan ni Taguig Mayor Lani Cayetano ang mga problemang kaakibat sa implementasyon ng programa matapos nitong makumbinse ang mga pribadong paaralan na kabilang sa Association of Private School Administrators (APSA) na huwag nang singilin ang iba pang bayarin ng mga estudyanteng saklaw ng Voucher Program ng Department of Education (DepEd).

 

Lumagda sa Memorandun of Agreement (MOA) ang Pamahalaang Lungsod ng Taguig; ang APSA members; at ang DepEd Taguig and Pateros kung saan nakasaad ang pagsang-ayon ng mga pribadong paaralan sa hindi paniningil ng dagdag na bayarin sa mga sakop ng Voucher Program.

 

“Malugod kaming nagpapasalamat sa pagpayag ng association of private schools. Ang kanilang pagsasakripisyo ay nagpapakita ng pagnanais na magkaroon ng mas mahusay na education system. Umaasa akong ang naging solusyon namin sa mga problemang kaakibat ng K-12 implementation ay gagayahin sa ibang mga lugar sa bansa,” pahayag ni Mayor Lani.

 

Sinabi ni Dr. George Tizon, administrator ng DepEd TAPAT na kayang tanggapin ng public schools sa Taguig ang 12,167 grade 10 completers . Subalit, kung gagawin ito ay mapipilitan ang mga grade 11 students na pumasok tuwing weekend.

 

“Walang magnanais na pumasok ng weekend. Dahil sa paghahanap ng solusyon nina Mayor Lani; APSA ; at ng  DepEd Tapat  ay naisalba ang Senior High School Program implementation sa Taguig,” dagdag ni Tizon

 

Ang APSA ay matagal nang sumusuporta sa mga programang pang-edukasyon ni Mayor Lani. Nakatuwang sila ng Taguig City government sa Taguig Learners Certificate (TLC) Scholarship Program na may layuning masolusyunan ang pagsi-siksikan sa mga pampublikong paaralan. Sa ilalim ng programa, ang lokal na pamahalaan ang sumasagot sa matrikula at iba pang bayarin ng mga estudyante ng public school na lumipat sa mga pribadong paaralan..

 

Malaki na ang iniunlad ng public school system ng Taguig sapul naging alkalde si Mayor Lani noong 2010. Mula sa panglabintatlo (13th)  ang Taguig ngayon ang “Numero Uno” sa mga Local Government Unit (LGU) sa National Achievement Test (NAT) sa National Capital Region (NCR),

 

Ipinagmamalaki rin ng Taguig ang pagkakaroon nito ng isang comprehensive scholarship program. Sapul ipinatupad ang Php 600 million Lifeline Assistance for Neighbors In-Need (LANI) Scholarship Program ay patuloy ito sa pagbibigay ng oportunidad sa mga residente ng Taguig na nagnanais na mag-aral sa kolehiyo at kumuha ng mga post graduate course. ###


Taguig City Hotlines

Taguig City Hall 555- 7800 Police Taguig Mobile Patrol 0921-7221972
Fire Department at City Hall 642-9982 Public Order & Safety Office 642-1261
Fire Department Taguig Central 837-0740 / 837-4496 Taguig Environmental / Solid Waste 642-7557
Fire Department at FTI 837-4496 Traffic Management Office 640-7006
Lake & River Patrol 628-1377 Taguig-Pateros District Hospital 838-34-85
Office of Social Welfare & Development 555-7919 Taguig City Rescue 0919-0703112
PNP Taguig / COP 642-35-82 Taguig Emergency Hotline 165-7777
Tactical Operation Center Police 642-3582 Taguig Command Center 789- 3200
Police 117 / Emergency 1623 Doctors-On- Call 0917- 8210896
Trunkline 555-78-52/555-7854