Taguig intensifies free immunization program


Parents told: get your child vaccinated

“Make sure your children are vaccinated.”

 

This is the call of the city government of Taguig to parents as it assures all Taguigueños of the availability of vaccines in all of the city’s health centers.

 

“We all need protection from various illnesses especially for the very young people,” said Dr. Isaias Ramos, head of Taguig City Health Office.

 

Health officials said infants whose ages range from zero to 11 months are more prone to diseases.

 

Dr. Ramos said immunization plays an important role in their survival as well as to decline the mortality rate of babies. He said the vaccines can protect the babies from any infections and other diseases such as polio, tuberculosis, tetanus, hepatitis, and measles, among others.

 

To reduce the morbidity and mortality rate among children, the city government of Taguig is actively reaching out to parents to ensure that all babies are vaccinated.

 

According to Daisy Bulacan, supervisor of Taguig City Health Office, when a mother and baby failed to visit a health center for a scheduled vaccination, the city health staff will be the one to visit their home.

 

“We monitor all the babies who are taking and missing their vaccines. Through the ‘Reaching Every Purok’ or REP, babies who missed their vaccines will be visited at home and will be vaccinated,” Bulacan said.

 

All of the city’s health centers have available vaccines such as Bacillus Calmette-Guérin (BCG), hepatitis B, Penta Hib, OPV, IPV, and MMR (Measles, Mumps, Rubella) under the Expanded Program on immunization.

 

“These vaccines are now available. All they have to do is go to the nearest health center to get it for free,” Dr. Ramos said.

 

“Health and wellness are high on our priorities. Our city government makes sure that medical services are accessible,” the lady mayor said.

 

Aside from the aggressive immunization campaign, the City Health Office has been conducting   regular medical and dental missions that provide free health examinations, laboratory examinations, and free medicines.

 

Last year, the Medical Assistance Office and the City Health Office conducted a total of 142 medical missions and these were served to 38,193 patients and beneficiaries.

 

The hard to reach communities in the city were also given access to free medical and dental checkups through the use of mobile clinics dispatched to provide the same services.

 

The city government also prides itself in its implementation of Doctors On-Call, a program just like the 911 of the United States of America where an ambulance with a doctor and a nurse will be dispatched to respond to a medical emergency.

 

Other popular programs of the city government include the delivery of maintenance medicines for diabetes, high blood, and asthma to the houses of beneficiaries; the free anti-rabies vaccines for animal bites available (from 8 am to 5 pm) in 24/7 health centers in Barangay North Signal and Barangay Ibayo Tipas. ###

 

 

FILIPINO VERSION:

 

Mga magulang pinaalalahanan: pabakunahan ang inyong  mga anak

Taguig pinaigting ang kanilang ‘free immunization program’

 

“Siguraduhin ninyong nabakunahan ang inyong mga anak.”

 

Ito ang panawagan ng Pamahalaang Lungsod ng Taguig sa mga magulang kasabay nang pagtitiyak na mayroong sapat na suplay ng bakuna sa mga health center ng lungsod.

 

“Lahat tayo ay kailangan ng proteksyon laban sa iba’t-ibang sakit lalo na po ang ating mga kabataan,” sabi ni Dr. Isaias Ramos, ang head ng Taguig City Health Office.

 

Sang ayon sa mga health official ang mga sanggol na “zero to 11 months” ang gulang ay mas madaling kapitan ng mga karamdaman.

 

Ayon kay Dr. Ramos, ang bakuna ay nakatutulong para makaiwas sa karamdaman at mapababa ang mortality rate ng mga sanggol.

 

Sa pamamagitan ng bakuna, ang mga bata ay maililigtas mula sa iba’t ibang infection at mapo-proteksiyunan laban sa karamdaman tulad ng polio, tuberculosis, tetanus, hepatitis, tigdas at iba pa.

 

Upang maprotektahan ang mga bata ay aktibong pakikipag-ugnayan ang ginagawa ng pamahalaang lokal ng Taguig sa mga magulang para matiyak na mababakunahan ang kanilang mga anak.

 

Ipinaliwanag ni Daisy Bulacan, supervisor ng Taguig City Health Office, na kapag ang magulang at sanggol ay pumalya sa pagpunta sa health center para sa naka-iskedyul na bakuna, ay mismong health personnel ng lungsod ang magtutungo sa bahay ng mga ito para magbakuna.

 

“Sa pamamagitan ng aming programang ‘Reaching Every Purok’  o REP ay namo-monitor po namin ang lahat ng mga sanggol na nabigyan at hindi nabigyan ng bakuna. Kaya iyong mga hindi nabakunahan ay amin pong personal na pinupuntahan sa kanilang bahay,” giit  ni Bulacan.

 

Lahat ng health center ng Taguig ay may supply na mga bakuna tulad ng Bacillus Calmette-Guerin (BCG), Hepatitis B, Penta Hib, OPV, IPV, at MMR (Measles, Mumps, Rubella) sa ilalim ng Expanded Immunization Program.

 

“Ang mga bakuna po ay available na. Ang kailangan lang gawin para mabigyan ng libreng bakuna ay magpunta sa pinakamalapit na health center,” giit ni Dr. Ramos.

 

Sa panig ni Mayor Lani Cayetano, binigyan-diin niya na isa sa mga pangunahing prayoridad ng kanyang administrasyon ang pangangalaga sa kalusugan at pagkakaroon ng masiglang pangangatawan ng bawat Taguigeno.

 

“Health and wellness are high on our priorities. Ang ating pong pamahalaang lungsod ay tinitiyak na nabibigyan ng sapat na serbisyong medikal ang ating mga mamamayan.” dagdag pa ni Mayor Lani.

 

Bukod sa malawakang kampanya sa pagbabakuna, ang City Health Office ay nagsasagawa rin ng regular na medical at dental mission kung saan libre ang health at laboratory examinations, gayundin ang gamot.

 

Nitong nakaraang taon, ang Medical Assistance Office at City Health Office ay nagkaroon ng kabuuang 142 medical at dental  missions kung saan umabot sa 38,193 bilang ng pasyente ang napaglingkuran.

 

Sa pamamagitan naman ng mobile clinic, naipagkakaloob ang free medical at dental services sa mga komunidad sa Taguig na mahirap puntahan.

 

Ipinagmamalaki rin ng lungsod sa hanay ng kanilang mga programang ang pagpapatupad ng “Doctor-On-Call”,na programang maihahalintulad sa “911” ng Amerika kung saan mayroong doctor at nurse na sakay ng ambulansiyang tutugon kapag mayroong medical emergency.

Ang ilan pang popular na programang pangkalusugan mayroon ang Taguig ay ang ‘door-to-door delivery’ ng libreng maintenance medicines para sa diabetes, high blood pressure, at asthma; gayundin ang libreng anti-rabies vaccines sa kagat ng mga hayop, na maaaring makuha (mula 8 am hanggang 5 pm) sa ’24/7 health centers’ sa Brgy. North Signal at Brgy. Ibayo Tipas. ###


Taguig City Hotlines

Taguig City Hall 555- 7800 Police Taguig Mobile Patrol 0921-7221972
Fire Department at City Hall 642-9982 Public Order & Safety Office 642-1261
Fire Department Taguig Central 837-0740 / 837-4496 Taguig Environmental / Solid Waste 642-7557
Fire Department at FTI 837-4496 Traffic Management Office 640-7006
Lake & River Patrol 628-1377 Taguig-Pateros District Hospital 838-34-85
Office of Social Welfare & Development 555-7919 Taguig City Rescue 0919-0703112
PNP Taguig / COP 642-35-82 Taguig Emergency Hotline 165-7777
Tactical Operation Center Police 642-3582 Taguig Command Center 789- 3200
Police 117 / Emergency 1623 Doctors-On- Call 0917- 8210896
Trunkline 555-78-52/555-7854