TAGUIG TAKES PART IN PH-SOUTH KOREA TEACHER EXCHANGE PROGRAM


Taguig City was chosen to be among the participants to a Philippines-South Korea for a teacher exchange program aimed at understanding cultural diversities and sharing of teaching innovations between the two countries.

Because of this, a Taguig English teacher is soon to travel to South Korea to impart her teachings skills as well as to learn about the foreign country’s education system.

The exchange program, called the Asia-Pacific Teacher Exchange for Global Education of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), dispatches Korean teachers to local schools in the Philippines and Filipino teachers to local schools in South Korea.

For Korean exchange teachers, the program would last for six months, from August to January 2013. Their Filipino counterparts, on the other hand, would undergo the program for three months, or from beginning of October to end of December 2012.

The exchange teachers will work as teaching assistants of local teachers, sharing teaching loads with them.

A total of 30 Filipino teachers were selected to be part of the exchange program with South Korea.

One of the chosen Filipino teachers is Joyce Villas, an English teacher at the Western Bicutan National High School (WBNHS) in Taguig, who will be deployed at the Jamil High School in Seoul, the capital of South Korea. She will teach English communication, the cultures and traditions of Filipinos and history of Taguig to Korean students.

“We are proud that Taguig was chosen to be part of the exchange program and that one our teachers was selected to be sent to teach in a school in South Korea. This program opens opportunities for our Filipino educators to learn from South Korean educators towards improving our own curriculum and finding more effective teaching-learning activities,” said Taguig Mayor Lani Cayetano.

Villas’ Korean counterpart, Hui Jin Jiu,was deployed at the WBNHS since August. The 26-year old Korean teacher–a native of Jeounju, South Korea—is assigned to introduce the Korean culture, tradition and history to Filipino students, among others. She is one of the 20 teachers South Korea sent to the Philippines under the program.

Hui Jin Jui’s Filipino mentors had already introduced to her the history of Taguig, and gave her a tour of various sites in Taguig and Metro Manila. They also explained to her that education in Taguig is free—from tuition, school uniforms, to the shoes that the students are wearing—courtesy of the city government.

According to Hui Jin Jiu, Korean parents have to pay and buy everything that their children need for school.

“She was amazed with the best practices in teaching here in Taguig and WBNHS. She already learned a lot from the teachers with barely one week of class observation,” said Monalisa Mesa, head of the English department of the WBNHS, about Hui Jin Jui’s reaction.

Participants in the teacher exchange program are expected to design and conduct sessions and individual projects on intercultural education.

TAGALOG VERSION

Napili ang Taguig na makabilang sa teacher exchange program sa pagitan ng Pilipinas at South Korea na naglalayong magdulot ng pagkakaunawan ng magkaibang kultura at pagpapalitan ng mga kaalaman sa makabagong paraan ng pagtuturo sa pagitan ng dalawang bansa.

Dahil dito, isang English teacher mula sa Taguig ang ipapadala sa South Korea para ibahagi doon ang kanyang galing at sariling diskarte sa pagtuturo at tuloy matuto na rin sa mga paraang ginagamit sa naturang bansa sa pagsusulong ng edukasyon.

Sa ilalim ng programa na kilala bilang “Asia-Pacific Teacher Exchange for Global Education” ng UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), magpapalitan ng mga guro ang Pilipinas at South Korea para magturo sa mga paaralan sa kanilang mga bansa.

Para sa mga Korean exchange teacher, tatagal ang programa ng kalahating taon mula Agosto hanggang Enero ng 2013 habang ang mga Filipino exchange teacher naman ay mapapasa-ilalim sa programa sa loob ng tatlong buwan, o mula Oktubre hanggang Disyembre ng 2012.

Kabilang sa mga responsibilidad ng mga exchange teacher ay ang alalayan sa pagtuturo ang mga lokal na guro sa kanilang mga klase.

Umabot ng 30 ang mga gurong Filipino ang ipapadala sa South Korea sa ilalim ng exchange program.

Isa sa mga ito ay si Joyce Villas, English teacher sa Western Bicutan National High School (WBNHS) ng Taguig na itinalaga sa Jamil High School sa Seoul na kabisera ng south Korea.uturuan ni Villas ang mga mag-aaral doon ng English communication at ibabahagi rin niya ang kultura at tradisyon ng mga Filipino at maging ang kasaysayan ng Taguig.

“Ikinararangal namin na kabilang ang Taguig sa programang ito at isa sa aming mga guro ang kabilang sa mga Pilipinong ipapadala upang magturo sa paaralan sa South Korea.Ang programang ito ay magbubukas ng oportunidad para sa mga Pilipinong guro na matuto mula sa mga kapwa nila guro sa South Korea para mapabuti ang ating curriculum at makahanap ng mas epektibong paraan ng pagtuturo,” pahayag ni Mayor Lani Cayetano.

Ang Korean exchange teacher naman na si Hui Jin Jiu, 26 anyos ng Jeonju South Korea na itinalaga sa WBNHS noon pang Agosto ay nagtuturo sa mga estudyanteng Pinoy ng kultura, tradisyon at kultura ng kanyang bansa. Kabilang siya sa 20 Korean teachers na ipinadala dito sa Pilipinas sa ilalim ng programa.

Naipakilala na kay Hui ng mga Pilipinong teachers ang kasaysayan ng Taguig at nalibot na rin niya ang iba’t ibang lugar sa lungsod at maging sa iba pang lugar sa Kalakhang Maynila.

Naipaliwanag na rin sa kanya na libre ang pag-aaral sa mga pampublikong paaralan sa Taguig—mula sa matrikula at hanggang sa mga uniporme, school supplies, at sapatos ng mga estudyante na kaloob ng Pamahalaang Lungsod.

Ayon kay Hui Jin Jiu, sa kanilang bansa ang lahat ng pangangailangan sa edukasyon ay pinapasan ng magulang ng bawat estudyante.

“Napahanga siya sa klase ng edukasyon dito sa Taguig, particular sa WBNHS. Marami na siya kaagad natutunan mula sa mga guro sa sanlinggong pag-oobserba niya sa mga klase,” sang-ayon kay Monalisa Mesa, hepe ng English department ng WBNHS.

Ang mga kalahok sa teacher exchange program ay inaasahang makapagdi-disenyo at makapagsasagawa ng sarili nilang proyekto tungkol sa intercultural education.


Taguig City Hotlines

Taguig City Hall 555- 7800 Police Taguig Mobile Patrol 0921-7221972
Fire Department at City Hall 642-9982 Public Order & Safety Office 642-1261
Fire Department Taguig Central 837-0740 / 837-4496 Taguig Environmental / Solid Waste 642-7557
Fire Department at FTI 837-4496 Traffic Management Office 640-7006
Lake & River Patrol 628-1377 Taguig-Pateros District Hospital 838-34-85
Office of Social Welfare & Development 555-7919 Taguig City Rescue 0919-0703112
PNP Taguig / COP 642-35-82 Taguig Emergency Hotline 165-7777
Tactical Operation Center Police 642-3582 Taguig Command Center 789- 3200
Police 117 / Emergency 1623 Doctors-On- Call 0917- 8210896
Trunkline 555-78-52/555-7854