Taguig to commence Jobstart Philippines


More than 300 youth to be given trainings, jobs

Train now, work after.

More than 300 young Taguigeños are set to undergo job training and coaching, afterwhich they will be given a sure shot to employment.

This developed as the City of Taguig launches today the Jobstart Philippined program,  which aims to assist the youth to start their careers by enhancing their employability.

The Jobstart Philippines is a joint project of the Department of Labor and Employment, Asian Development Bank and Canadian International Development Agency,

Chosen among piloting cities

Meanwhile, Mayor Lani Cayetano took pride that Taguig was chosen as among few piloting cities for the project.

“Being chosen as one of the city partners for Jobstart Philippines means a lot to us in Taguig as we have always been striving to maintain a very efficient  PESO program in order to  reduce  unemployment especially among the city’s youth,” said Mayor Lani, “And we are determined to do more.”

Under the program, beneficiaries will receive career guidance and employment coaching, and trainings on Labor Market Investment, client assessment, life skills training, and work ethics.

Best PESO program

According to Maida Aguinaldo, a Jobstart Philippines facilitator, Taguig was chosen because the city has one of the best Public Employment Services Office (PESO) in the country.

“There are four cities chosen, including Taguig. These cities have the strongest PESO in the country, this is the main reason why they are chosen,” Aguinaldo said adding that part of the program is to help improve the already good services of the different PESO.

The project is set to screen applicants starting June 24 to July 2.

About 640 applicants will be chosen randomly and will immediately undergo coaching. Afterwards, 340 beneficiaries will be chosen through a computer-generated selection to experience the Jobstart Philippines trainings and will be matched with possible employers.

The other half will undergo the regular PESO services.

“The city government will always support programs that will uplift the welfare of our young Taguigeños. With the trainings and coaching that Jobstart Philippines will give them, I am sure that they would land on good jobs,” the local chief executive said. ###

FILIPINO VERSION:

Higit sa 300 kabataang Taguigueno bibigyan ng training at trabaho

Mahigit 300 kabataang Taguigeño ang sasailalim sa job training at coaching, kung saan sila ay siguradong mabibigyan ng trabaho.

Ito ay naging posible nang pasimulan ng Taguig ang programang Jobstart Philippines , na naglalayong tulungan ang mga kabataan na mapalakas ang kanilang tsansa na matanggap sa trabaho.

Ang Jobstart Philippines ay proyekto ng Department of Labor and Employment, Asian Development Bank at Canadian International Development Agency.

Napiling lungsod

Samantala, ipinagmalaki ni Mayor Lani Cayetano ang pagkakapili sa lungsod ng Taguig bilang isa sa “piloting cities” ng naturang proyekto.

“Isang malaking karangalan na mapili at maging isa sa mga katuwang na lungsod ng Jobstart Philippines. Patuloy naming pinalalakas ang aming PESO program bilang tugon sa kawalan ng trabaho lalo na sa mga kabataan,” ayon kay Mayor Lani, “at lalo naming pagsusumikapan na pagandahin ito.”

Sa ilalim ng programa, makatatanggap ng career guidance at employment coaching; kasanayan sa labor market investment; client assessment; life skills at work ethic ang mga matatanggap sa programa.

Mahusay na PESO

Ayon kay Maida Aguinaldo, Jobstart Philippines facilitator, napili ang Taguig dahil isa ito sa mga lungsod na may pinakamagaling na Public Employment Services Office (PESO) sa bansa.

“May apat na napiling lungsod, kabilang ang Taguig. Sila ang may mga malalakas na PESO sa bansa, na naging pangunahing dahilan kung bakit sila napili,” ani Aguinaldo. Dagdag pa niya na bahagi ng programa ang pagtulong na mas pagandahin ang serbisyong naibibigay ng mga PESO.

Sisimulan na ang pagpili ng mga aplikante sa ika-24 ng Hunyo na  tatagal hanggang ika-dalawa ng Hulyo.

Aabot ng 640 aplikante ang mapipili at agad na sasailalim sa coaching. Matapos nito, 340 naman ang pipiliin sa pamamagitan ng computer-generated selection para sa  Jobstart Philippines at hahanapan ng mga posibleng kumpanya na naaayon sa kanilang kasanayan.

Ang matitira ay sasailalim sa regular na serbisyo ng PESO.

“Ang pamahalaang lungsod ay patuloy na susuporta sa mga programang mag-aangat ng kalagayan sa mga kabataang Taguigeño. Sa mga training at coaching na ibibigay ng Jobstart Philippines, nakasisiguro ako na sila ay makahahanap ng maayos na trabaho,” ayon sa  punong lungsod. ###


Taguig City Hotlines

Taguig City Hall 555- 7800 Police Taguig Mobile Patrol 0921-7221972
Fire Department at City Hall 642-9982 Public Order & Safety Office 642-1261
Fire Department Taguig Central 837-0740 / 837-4496 Taguig Environmental / Solid Waste 642-7557
Fire Department at FTI 837-4496 Traffic Management Office 640-7006
Lake & River Patrol 628-1377 Taguig-Pateros District Hospital 838-34-85
Office of Social Welfare & Development 555-7919 Taguig City Rescue 0919-0703112
PNP Taguig / COP 642-35-82 Taguig Emergency Hotline 165-7777
Tactical Operation Center Police 642-3582 Taguig Command Center 789- 3200
Police 117 / Emergency 1623 Doctors-On- Call 0917- 8210896
Trunkline 555-78-52/555-7854